เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

ทําไมไดรเวอร์ PointWrite ไม่สามารถเปิดใช้งานได้หลังจากการติดตั้ง

03-31-2020

ไดรเวอร์ PointWrite จะไม่เปิดใช้งานจนกว่าจะตรวจพบโมดูลกล้องถ่ายรูป หลังจากติดตั้งไดรเวอร์ PointWrite อย่าเปิดใช้งานไดรเวอร์จนกว่าโมดูลกล้องจะเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ หลังจากตรวจพบโมดูลกล้องแล้ว ไดรเวอร์ PointWrite จะถูกเปิดใช้งาน

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?