เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

InstaShow/InstaShow S สามารถใช้งานร่วมกับการเชื่อมต่อ USB Type-C ของทั้งเครื่อง Mac และพีซี Windows ได้หรือไม่

03-31-2020

ได้ โดยใช้สายแปลงไฟ (USB Type-C ไปยัง HDMI)

รุ่นที่รองรับ

WDC10 InstaShow Easy-to-use Wireless Presentation Device, WDC20 InstaShow S for Wireless Presentation & Collaboration

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?