เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

ฉันสามารถใช้ภาพถ่ายของฉันเองสําหรับหน้าจอ Splash ได้หรือไม่

03-31-2020

ไม่ได้ หน้าจอ Splash ไม่สามารถปรับแต่งได้เนื่องจากการออกแบบซอฟต์แวร์ในปัจจุบัน

รุ่นที่รองรับ

WDC10 InstaShow Easy-to-use Wireless Presentation Device, WDC10C InstaShow USB-C Wireless Presentation Device

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?