เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

InstaShow WDC10C สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ประเภท C ทั้งหมดได้หรือไม่

03-31-2020

จําเป็นต้องมี Type-C ที่มี DisplayPort (โหมด Alt) ผู้ใช้สามารถตรวจสอบเอกสารข้อมูลจําเพาะของอุปกรณ์ได้
*ข้อกําหนดข้างต้นมีผลบังคับใช้กับระบบการนําเสนอแบบไร้สายทั้งหมดที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ Type-C ของ BenQ

รุ่นที่รองรับ

WDC10C InstaShow USB-C Wireless Presentation Device

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?