เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

InstaShow S (WDC20) สามารถใช้งานร่วมกับระบบการประชุมอื่น ๆ เช่น CISCO SX10/SX20 และ Polycom Group 500 ได้หรือไม่

03-31-2020

ได้ WDC20 สามารถใช้งานร่วมกับ CISCO SX10/SX20 และ Polycom Group 500 ได้ คุณจะประหยัดเงินได้มากเมื่อใช้ WDC20

รุ่นที่รองรับ

WDC20 InstaShow S for Wireless Presentation & Collaboration

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?