เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

"Touch Back" สามารถใช้งานได้หรือไม่เมื่อเปิดโหมด "Split Screen" (แยกหน้าจอ)

03-31-2020

ได้ "Touch Back" จะยังคงสามารถใช้งานได้เมื่อเปิดโหมด "Split Screen" (แยกหน้าจอ)

รุ่นที่รองรับ

WDC20 InstaShow S for Wireless Presentation & Collaboration

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?