เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

อัตรารับส่งของโปรเจคเตอร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่

03-31-2020

ไม่ได้ อัตรารับส่งข้อมูลเริ่มต้นคือ 9600 และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

รุ่นที่รองรับ

LU951ST, LK953ST, LK952 5000 lms, 4K Conference Room Projector, LK990 4K Laser Installation Projector 6000lm

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?