เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

จําเป็นต้องรีสตาร์ท InstaShow เป็นระยะ ๆ หรือไม่ คุณภาพของการส่งสัญญาณระหว่างโฮสต์กับปุ่มจะได้รับผลกระทบหรือไม่หากไม่ได้ทําการรีสตาร์ทเป็นระยะ ๆ

03-31-2020

ไม่ ไม่จําเป็นต้องทำเช่นนั้น การตั้งค่าเริ่มต้นคือ “Disable” (ปิดใช้งาน) และคุณลักษณะนี้มีขึ้นเพื่อความยืดหยุ่นในการกําหนดตารางเวลา

รุ่นที่รองรับ

WDC10 InstaShow Easy-to-use Wireless Presentation Device, WDC10C InstaShow USB-C Wireless Presentation Device

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?