เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

EH620 ใช้เวลานานกว่าโปรเจ็กเตอร์ส่วนใหญ่ในการเริ่มทำงาน ฉันจะแก้ไขได้อย่างไร

03-02-2023

EH620 ได้รับการออกแบบให้ใช้ระบบคู่ Windows และระบบ TI ซึ่งจะใช้เวลาในการเปิดเครื่องนานกว่าโปรเจคเตอร์ทั่วไป

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?