เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

ฉันสามารถใช้ Cortana เพื่อควบคุมโปรเจ็กเตอร์ได้หรือไม่

07-19-2022

ไม่พร้อมใช้งาน แต่การควบคุมระบบ Windows สามารถใช้ได้กับ Cortana

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?