เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

การปรับระดับเสียงไม่พร้อมใช้งานและเก็บไว้ที่ 100 ใน Windows เสมอ ฉันจะแก้ไขได้อย่างไร

07-19-2022


การปรับระดับเสียงไม่พร้อมใช้งานใน Windows โปรดปรับระดับเสียงบนโปรเจ็กเตอร์โดยตรงหากต้องการเปลี่ยนระดับเสียง

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?