เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

"Corner Fit" มีประโยชน์สำหรับฉันอย่างไรบ้าง

04-07-2020

Corner Fit เป็นวิธีที่สะดวกและยืดหยุ่นในการแก้ไขขนาดรูปภาพโดยการปรับแต่ละมุมของภาพอย่างอิสระ

รุ่นที่รองรับ

MX731, MH733

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?