เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

คุณลักษณะ “Corner Fit" มีประโยชน์อย่างไร

04-07-2020

Corner Fit เป็นวิธีที่สะดวกและยืดหยุ่นในการแก้ไขขนาดรูปภาพโดยการปรับแต่ละมุมของภาพอย่างอิสระ

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?