เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

รูปแบบไฟล์ประเภทใดที่ระบบประกาศ X-Sign Broadcast ส่งออก?

1. ไฟล์รูปภาพ 2. ไฟล์วิดีโอ 3. วิดีโอ YouTube 4. สตรีมมิ่ง Youtube สด 5. สำนักงาน PowerPoint 6. PDF 7. ออฟฟิศเวิร์ด

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?