เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

ซอฟต์แวร์แชร์หน้าจอแบบไร้สาย InstaShare 2 รองรับกี่หน้าจอในโหมดแบ่งหน้าจอ

InstaShare 2 สามารถรองรับได้สูงสุด 9 หน้าจอใน Pro series และ Master series

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?