เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

InstaShare 2 สามารถแชร์หน้าจอพร้อมกันได้กี่จอ?

InstaShare 2 สามารถรองรับหน้าจอได้สูงสุดเก้าหน้าจอพร้อมกัน โดยจะแบ่งหน้าจอบอร์ดโดยอัตโนมัติตามจำนวนอุปกรณ์ที่แชร์ ช่วยให้สามารถแชร์และสนทนาได้อย่างราบรื่น

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?