เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

จำเป็นต้องติดตั้งซอฟต์แวร์เพิ่มเติมเพื่อใช้ InstaShare 2 หรือไม่?

ไม่ คุณไม่จำเป็นต้องมีซอฟต์แวร์เพิ่มเติมใดๆ ในอุปกรณ์ส่วนใหญ่ InstaShare 2 ทำงานได้อย่างราบรื่นกับอุปกรณ์ของคุณ ทำให้ง่ายสำหรับคุณในการสอนหรือนำเสนอวิธีการของคุณโดยไม่จำเป็นต้องติดตั้งซอฟต์แวร์เพิ่มเติม

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?