เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

โหมดสีใดบ้างที่ BenQ SL02K Pantone® Validated smart display นำเสนอ

1. โหมดแพนโทน 2. โหมด M-Book 3. โหมดภาพยนตร์ 4. โหมดภาพถ่าย

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?