เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

ความละเอียดของบอร์ด BenQ คืออะไร?

บอร์ด BenQ ทั้งหมดเป็นแบบ 4K UHD

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?