เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

หน้าจอกันเชื้อโรคของ BenQ มีใบรับรองอะไรบ้าง?

สารเคลือบต้านจุลชีพปลอดสารพิษที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ BenQ ได้รับการยอมรับจาก TÜV Rheinland ว่ามีประสิทธิภาพ 99.9% ในการต่อต้านแบคทีเรียทั่วไปและเชื้อโรคอื่นๆ ที่ก่อให้เกิดโรค

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?