เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

BenQ Master Series Board RM03 มีขนาดหน้าจอใดบ้าง?

A: บอร์ด BenQ Master Series มีขนาด 65'', 75'' และ 86''

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?