เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

ผู้ใช้สามารถเข้าสู่ระบบการจัดการบัญชี AMS ได้อย่างไร?

เข้าสู่ระบบ 1.QR รหัส เข้าสู่ระบบการ์ด 2.NFC 3.พิมพ์ชื่อบัญชีและรหัสผ่าน

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?