เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

ClassroomCare คืออะไร?

โซลูชัน BenQ ClassroomCare® สร้างชั้นการป้องกันเพิ่มเติมจากความเสี่ยงด้านสุขภาพในห้องเรียน นักการศึกษาสามารถสอนด้วยความมั่นใจในขณะที่นักเรียนเรียนรู้ อย่างแข็งขันและมีปฏิสัมพันธ์อย่างปลอดภัย

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?