เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

จะเพิ่มพื้นที่ว่างให้กับ EDLA BenQ Board ได้อย่างไร?

04-12-2024

หากกระดานอัจฉริยะ EDLA BenQ ของคุณมีพื้นที่เก็บข้อมูลเหลือน้อย คุณสามารถทำตามขั้นตอนในวิดีโอเพื่อเพิ่มพื้นที่ว่าง

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?