เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

จะปรับใช้การอัพเดตเฟิร์มแวร์ได้อย่างไร?

12-05-2023


 การอัพเดตเฟิร์มแวร์ทำได้ง่ายด้วย DMS ใหม่!
ทำตามวิดีโอเพื่อปรับใช้การอัพเดตเฟิร์มแวร์
รุ่นที่รองรับ

DMS Local

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?