เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

จะลงทะเบียนกระดานอัจฉริยะ BenQ ของคุณได้อย่างไร?

12-05-2023


 DMS ใหม่ทำให้การลงทะเบียนอุปกรณ์ของคุณง่ายขึ้น!
ทำตามวิดีโอเพื่อลงทะเบียนกระดานอัจฉริยะ BenQ ของคุณ


รุ่นที่รองรับ

DMS Local

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?