เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

ฉันจะตั้งค่าบัญชีอีเมลบนอุปกรณ์ได้อย่างไร?

11-03-2022

โปรดดาวน์โหลดอีเมลของบุคคลที่สาม เช่น Gmail หรือ Outlook และทำตามคำแนะนำในการตั้งค่า

รุ่นที่รองรับ

RM8603 จอสัมผัสอัจฉริยะเพื่อการศึกษา ขนาด 86 นิ้ว ที่สามารถป้องกันเชื้อโรค, RM7503, RM6503

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?