เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

ฉันจะเข้าถึง Pantone Color Picker เมื่อจำเป็นได้อย่างไร

11-03-2022

คุณสามารถซื้อสิทธิ์การใช้งาน Pantone Connect และเข้าถึงสี Pantone ผ่านทางเว็บไซต์ Pantone Connect สำหรับวิธีการกำหนดเองเฉพาะสำหรับ X-Sign Designer เพื่อเพิ่มสี Pantone (โดยใช้รหัส HEX หรือ RGB ที่สอดคล้องกัน ).

รุ่นที่รองรับ

SL4302K, SL5502K, SL6502K, SL7502K, SL8502K, ST4302, ST5502, ST6502, ST7502, ST8602

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?