เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

ฉันลบอุปกรณ์ของฉันบนหน้าเว็บ DMS Cloud แล้วเหตุใด AMS จึงยังคงแสดงว่ามีการผูกกับ AMS

09-06-2022

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์แสดงผลที่คุณต้องการลบเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต การดำเนินการนี้จะซิงโครไนซ์สถานะกับเซิร์ฟเวอร์

รุ่นที่รองรับ

Device Management Solution

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?