เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

เหตุใดฉันจึงได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อพยายามใช้ฟังก์ชันบันทึก EZWrite 6 ในอินพุต HDMI

05-20-2022


คุณสามารถใช้ฟังก์ชันการบันทึกของ EZWrite 6 ใน Android เท่านั้น

รุ่นที่รองรับ

RM6503, RM7503, RM8603 จอสัมผัสอัจฉริยะเพื่อการศึกษา ขนาด 86 นิ้ว ที่สามารถป้องกันเชื้อโรค

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?