เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

รหัสการเชื่อมต่อสำหรับ InstaShare คือ 6 หลัก แต่ Mac OS ของฉันขอให้ฉันป้อนเพียง 4 หลักเท่านั้น ฉันจะแก้ไขความไม่สอดคล้องนี้ได้อย่างไร

01-07-2022


โปรดดาวน์โหลดแอป AirPlay ล่าสุดจาก BenQ Suggests


เมื่อเปิดตัวเลือกรหัสการเชื่อมต่อจาก InstaShare และใช้ AirPlay เพื่อสะท้อนเนื้อหา หน้าจออัจฉริยะของ BenQ จะแสดงรหัส PIN ของ AirPlay โปรดป้อนรหัส PIN นั้นบน Mac หรืออุปกรณ์ Apple อื่นๆ ของคุณ

airplay-pin

รุ่นที่รองรับ

Instashare

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?