เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

ฉันจะเปิดใช้งานโหมด USB เพื่อใช้เป็นเว็บแคม ไมโครโฟน และลำโพงภายนอกได้อย่างไร

01-07-2022


ผลิตภัณฑ์ทำหน้าที่เป็นกล้องภายนอก ไมโครโฟน และลำโพงเมื่อเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านสาย USB-C


คุณสามารถทำงานกับการทำงานของคุณเองในการประชุมหรือเชื่อมต่อสาย HDMI กับจอแสดงผลใดก็ได้เพื่อแชร์เนื้อหาในคอมพิวเตอร์ของคุณ

 


วิธีเปิดใช้งานโหมด USB:


1. ต่อไฟเข้าเครื่อง


2. เชื่อมต่อผลิตภัณฑ์กับคอมพิวเตอร์ด้วยสาย USB-C เสียบเข้ากับพอร์ต USB 2.0 ที่ด้านหลังของเครื่อง


3. เชื่อมต่อ monito/TV ของคุณกับคอมพิวเตอร์ผ่านสาย HDMI


4. เปิดเครื่อง

USB mode

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?