เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

โหมด USB คืออะไร?

01-07-2022

ในโหมดนี้ คุณสามารถใช้ระบบปฏิบัติการของคุณเองได้ในขณะที่ใช้ผลิตภัณฑ์นี้เป็นกล้องภายนอก ไมโครโฟน และลำโพง เชื่อมต่อสาย USB-C จากพอร์ต USB 2.0 ที่ด้านหลังของผลิตภัณฑ์เข้ากับพอร์ต USB-C บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?