เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

ฉันจะปลดล็อกปุ่มกดและ IR ได้อย่างไร

01-07-2022


หากทั้งแผงปุ่มกดและ IR ถูกล็อคทั้งหมด ให้กด [MENU] บนรีโมทคอนโทรลค้างไว้ห้าวินาที

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?