เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

อุปกรณ์ใดบ้างที่รองรับการสัมผัสกลับผ่านพอร์ต USB

01-07-2022

Touch back ผ่านพอร์ต USB รองรับเฉพาะพีซีที่ใช้ Windows ไม่สามารถควบคุม Mac และอุปกรณ์มือถือผ่านหน้าจอสัมผัสได้

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?