เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

จะผูกจอแสดงผลของคุณเข้ากับบัญชี BenQ Account Management System (AMS) ได้อย่างไร?

11-08-2021

เพื่อให้การเข้าถึงและจัดการไฟล์และสภาพแวดล้อมของอุปกรณ์ส่วนบุคคลทําได้ง่ายขึ้น BenQ จึงแนะนำ AMS เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงและจัดการไฟล์และบัญชีได้ง่ายขึ้น
วิดีโอนี้จะแนะนําวิธีการเชื่อมโยงจอแสดงผลของคุณเข้ากับบัญชี AMS ลิงก์

รุ่นที่รองรับ

CP8601K, CP6501K, RP6502, RP7502 จอสัมผัสอัจฉริยะเพื่อการศึกษา ขนาด 75 นิ้ว ที่สามารถป้องกันเชื้อโรค, RP8602 86” 4K UHD Education Interactive Flat Panel, Account Management System

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?