เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

จะเข้าถึงไฟล์จากไดรฟ์เครือข่ายท้องถิ่นได้อย่างไร?

09-29-2021

ลิงก์

ก่อนที่จะดําเนินการตามขั้นตอนด้านล่าง โปรดตรวจสอบดังต่อไปนี้

  •      จอแสดงผลเชื่อมต่อกับเครือข่ายเฉพาะที่
  •      AMS ถูกเปิดใช้งานในจอแสดงผล

        โปรดดูรายละเอียดที่วิธีการเปิดใช้งาน AMS ในจอแสดงผล

  •      ไดรฟ์เครือข่ายนี้เชื่อมโยงกับ AMS

        โปรดดูรายละเอียดที่วิธีการเพิ่มไดรฟ์เครือข่ายลงใน AMS

1. ตรงหน้าจอหลักของจอแสดงผล ให้แตะที่ 

    หน้าต่างการเข้าสู่ระบบจะปรากฏขึ้น

2. ป้อนข้อมูลประจําตัวในการเข้าสู่ระบบ

    หน้าจอหลักจะปรากฏขึ้น

    เคล็ดลับ: หากจอแสดงผลมีเครื่องอ่าน NFC ให้ใช้การ์ด NFC ที่ลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่ระบบทันที

3. แตะที่ 

    หน้าต่าง Apps (แอป) จะปรากฏขึ้น

4. แตะที่ AMS Files (ไฟล์ AMS)

    หน้าจอ AMS Files (ไฟล์ AMS) จะปรากฏขึ้น

5. ที่เมนูด้านซ้าย แตะที่ Network Drive (ไดรฟ์เครือข่าย)

    ไดรฟ์หลักจะปรากฏขึ้น

Network Drive

Description

Network Drive

Company

Description

This shows the list of accessible drives in the organization’s network.

Network Drive

Personal

Description

This shows the list of accessible drives in a connected personal network-attached storage device.

6. แตะที่ไดรฟ์เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

    โฟลเดอร์เครือข่ายทั้งหมดจะปรากฏขึ้น

7. แตะโฟลเดอร์สําหรับชั้นเรียน

    หน้าต่างการเข้าสู่ระบบจะปรากฏขึ้น

8. ป้อนข้อมูลประจําตัวในการเข้าสู่ระบบ

    โฟลเดอร์และไฟล์ที่จัดเก็บไว้จะปรากฏขึ้น


    เคล็ดลับ: แตะที่ Remember me (จดจําฉัน) เพื่อจดจําข้อมูลประจําตัวในการเข้าสู่ระบบสําหรับการใช้งานในอนาคต

 

รุ่นที่รองรับ

CP8601K, CP6501K, RP6502, RP7502 จอสัมผัสอัจฉริยะเพื่อการศึกษา ขนาด 75 นิ้ว ที่สามารถป้องกันเชื้อโรค, RP8602 86” 4K UHD Education Interactive Flat Panel, RE6501 65” Education Interactive Display, RE7501 75" Education Interactive Display, RE8601 86" Education Interactive Display, RE9801, RP6502 ไวท์บอร์ดอัจฉริยะ/ บอร์ดดิจิทัลสำหรับองค์กร ขนาด 65 นิ้ว, RP7502 | 4K UHD ไวท์บอร์ดอัจฉริยะ/ บอร์ดดิจิทัลสำหรับองค์กร ขนาด 75 นิ้ว, RP8602, RM8603 จอสัมผัสอัจฉริยะเพื่อการศึกษา ขนาด 86 นิ้ว ที่สามารถป้องกันเชื้อโรค, RM7503, RM6503

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?