เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

จะเข้าถึงไฟล์จากอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB ได้อย่างไร?

09-29-2021

เรียนรู้เพิ่มเติม

1. เชื่อมต่ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB เข้ากับจอแสดงผล


2. ตรงหน้าจอหลักของจอแสดงผล ให้แตะที่

    หน้าต่าง Apps (แอป) จะปรากฏขึ้น

3. แตะที่ AMS Files (ไฟล์ AMS)

    หน้าจอ AMS Files (ไฟล์ AMS) จะปรากฏขึ้น

4. ที่เมนูด้านซ้าย ให้แตะที่อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB

    โฟลเดอร์และไฟล์ที่จัดเก็บไว้จะปรากฏขึ้น

 

รุ่นที่รองรับ

CP8601K, CP6501K, RP6502, RP7502 จอสัมผัสอัจฉริยะเพื่อการศึกษา ขนาด 75 นิ้ว ที่สามารถป้องกันเชื้อโรค, RP8602 86” 4K UHD Education Interactive Flat Panel, RE6501 65” Education Interactive Display, RE7501 75" Education Interactive Display, RE8601 86" Education Interactive Display, ST4302, ST5502, ST6502, ST7502, ST8602, SL4302K, SL5502K, SL6502K, SL7502K, SL8502K, RP6502 ไวท์บอร์ดอัจฉริยะ/ บอร์ดดิจิทัลสำหรับองค์กร ขนาด 65 นิ้ว, RP7502 | 4K UHD ไวท์บอร์ดอัจฉริยะ/ บอร์ดดิจิทัลสำหรับองค์กร ขนาด 75 นิ้ว, RP8602, RM6503, RM7503, RM8603 จอสัมผัสอัจฉริยะเพื่อการศึกษา ขนาด 86 นิ้ว ที่สามารถป้องกันเชื้อโรค

Show less arrow-up

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?