เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

จะเชื่อมต่อจอแสดงผลกับอินเทอร์เน็ตได้อย่างไร?

09-29-2021

เรียนรู้เพิ่มเติม

1. ในหน้าจอหลักของจอแสดงผล ให้แตะ

    หน้าต่างการเข้าสู่ระบบจะปรากฏขึ้น

2. เข้าสู่ระบบโดยใช้ข้อมูลประจําตัวของผู้ดูแลระบบ

    หน้าจอหลักจะปรากฏขึ้น


3. แตะที่

    วิธีการเชื่อมต่อจอแสดงผลกับอินเทอร์เน็ต


4. แตะที่ Network (เครือข่าย)

5. ดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

 

Action

Steps

Action

Use Ethernet connection

Steps

1. Ensure that the display is connected to the local area network via Ethernet cable.

2. Tap Ethernet.

3. The Ethernet settings window appears.

    Enable Ethernet.

4. Configure the settings.

Action

Use Wi-Fi connection

Steps

1. Ensure that a Wi-Fi dongle is connected to the display.

2. Tap Wi-Fi.

    The Wi-Fi settings window appears.

3. Enable Wi-Fi.

    Available Wi-Fi connections appear.

4. Tap a connection from the list.

    The settings window appears.

5. Configure the settings.

6. Tap Connect.

รุ่นที่รองรับ

InstaShare 2, CP8601K, CP6501K

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?