เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

จะเปิดใช้งาน AMS บนจอแสดงผลได้อย่างไร?

09-29-2021

ลิงก์

ผู้ดูแลระบบควรดําเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

  1. ที่มุมซ้ายล่างของจอแสดงผล ให้แตะที่

    หน้าต่างบัญชีผู้ใช้จะปรากฏขึ้น2. เปิดใช้งาน AMS service (บริการ AMS)

3. ป้อนรหัสผ่านผู้ดูแลระบบในพื้นที่ จากนั้นแตะที่ LOGIN (เข้าสู่ระบบ)

    หมายเหตุ: รหัสผ่านผู้ดูแลระบบในพื้นที่จะต่างจากรหัสผ่านผู้ดูแลระบบ AMS

4. ทางเลือก: ระบุรหัสผ่านผู้ดูแลระบบในพื้นที่ใหม่

 

รุ่นที่รองรับ

Account Management System, RE8601 86" Education Interactive Display, RE7501 75" Education Interactive Display, RE6501 65” Education Interactive Display, RE9801, CP8601K, CP6501K, RP6502, RP7502 จอสัมผัสอัจฉริยะเพื่อการศึกษา ขนาด 75 นิ้ว ที่สามารถป้องกันเชื้อโรค, RP6502 ไวท์บอร์ดอัจฉริยะ/ บอร์ดดิจิทัลสำหรับองค์กร ขนาด 65 นิ้ว, RP7502 | 4K UHD ไวท์บอร์ดอัจฉริยะ/ บอร์ดดิจิทัลสำหรับองค์กร ขนาด 75 นิ้ว, RP8602, RM6503, RM7503, RM8603 จอสัมผัสอัจฉริยะเพื่อการศึกษา ขนาด 86 นิ้ว ที่สามารถป้องกันเชื้อโรค

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?