เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

"จะแสดงคอนเทนท์จากแท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟน Android ได้อย่างไร? "

09-29-2021

ลิงก์

ก่อนที่จะดําเนินการตามขั้นตอนด้านล่าง โปรดตรวจสอบดังต่อไปนี้

  •      อุปกรณ์ทั้งหมดเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi เดียวกัน
  •      หากใช้ดองเกิล Wi-Fi ในซีรีส์ RP โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เชื่อมต่อกับพอร์ต USB ด้านหลัง

เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด เราขอแนะนําให้ใช้การเชื่อมต่อ 5 GHz

  • แอป InstaShare 2 ได้รับการติดตั้งในอุปกรณ์เคลื่อนที่ทั้งหมด

        สําหรับคําแนะนํา ให้ดูที่วิธีการติดตั้ง InstaShare 21. ในหน้าจอหลักของจอแสดงผล ให้แตะ

    หน้าต่าง Apps (แอป) จะปรากฏขึ้น

2. แตะที่ InstaShare 2    แอป InstaShare 2 จะเปิดขึ้น

3. เปิดแอป InstaShare 2 ในอุปกรณ์เคลื่อนที่

4. เลือกจอแสดงผลจาก Display List (รายชื่อจอแสดงผล)

    หมายเหตุ: หากไม่มีชื่อของจอแสดงผลนั้น ให้ป้อนรหัสการจับคู่ที่แสดงในจอแสดงผล

5. แตะที่ Screen Mirror (คัดลอกหน้าจอ)

    หน้าจออุปกรณ์จะถูกทำการมิเรอร์ลงในจอแสดงผล

 

รุ่นที่รองรับ

InstaShare 2, CP8601K, CP6501K

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?