เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

จะแสดงเนื้อหาจากแล็ปท็อปได้อย่างไร?

09-29-2021

เรียนรู้เพิ่มเติม

หากต้องการแสดงเนื้อหาแบบไร้สาย โปรดดูวิธีการแสดงเนื้อหาแบบไร้สายจากแล็ปท็อป

  1. เชื่อมต่อแล็ปท็อปเข้ากับการแสดงผลโดยใช้พอร์ตต่อไปนี้

2. ในหน้าจอหลักของจอแสดงผล ให้แตะ    หน้าต่าง Connection (การเชื่อมต่อ) จะปรากฏขึ้น

3. แตะที่พอร์ตแสดงผลที่แล็ปท็อปเชื่อมต่ออยู่

    หน้าจอแล็ปท็อปจะปรากฏขึ้นในหน้าจอ

 

รุ่นที่รองรับ

CP8601K, CP6501K, InstaShare 2

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?