เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

วิธีการใช้โหมด Duo Windows

11-08-2021

ลิงก์

1. ในหน้าจอหลักของจอแสดงผล ให้แตะที่ลูกศรด้านข้างอันใดอันหนึ่ง

    เมนูการเข้าถึงด่วนจะปรากฏขึ้น


2. แตะที่

    จอแสดงผลจะเปิดใช้งานโหมด Duo Windows (หน้าต่างคู่)

    หน้าต่าง Apps (แอป) จะปรากฏขึ้น จากที่นี่ ให้เลือกระหว่างแอป ไฟล์ หรือแหล่งข้อมูลที่รองรับโดย Duo Windows

Option

Description

Option

Apps

Description

This window displays all apps installed on the display.

Option

Files

Description

This window displays all files locally stored on the display.

Option

Source

Description

This window displays all external sources connected to the display, such as laptops or the slot-in PC.

3. แตะแอป ไฟล์ หรือแหล่งข้อมูลแรกค้างไว้สักสองวินาที จากนั้นลากไปยังหน้าต่างใดหน้าต่างหนึ่ง

4. แตะแอป ไฟล์ หรือแหล่งข้อมูลอื่นค้างไว้สักสองวินาที จากนั้นลากไปยังอีกหน้าต่างตรงกันข้าม

5. ทางเลือก: ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

Other tasks

Steps

Other tasks

Resize the windows

Steps

Tap and hold the black bar, and then drag it either left or right.

Other tasks

Replace an app

Steps

1. Tap either of the side arrows.

    The quick access menu appears.

2. Tap .

    The Apps window appears.

3. Tap and hold an app, file, or source for two seconds, and then drag it to the window of the app being replaced.

Other tasks

Switch app windows

Steps

Tap .

Other tasks

Close Duo Windows

Steps

Tap .

รุ่นที่รองรับ

CP8601K, CP6501K, RP6502 ไวท์บอร์ดอัจฉริยะ/ บอร์ดดิจิทัลสำหรับองค์กร ขนาด 65 นิ้ว, RP7502 | 4K UHD ไวท์บอร์ดอัจฉริยะ/ บอร์ดดิจิทัลสำหรับองค์กร ขนาด 75 นิ้ว, RP8602, RP6502 ไวท์บอร์ดอัจฉริยะ/ บอร์ดดิจิทัลสำหรับองค์กร ขนาด 65 นิ้ว, RP7502 | 4K UHD ไวท์บอร์ดอัจฉริยะ/ บอร์ดดิจิทัลสำหรับองค์กร ขนาด 75 นิ้ว, RP8602

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?