เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

วิธีเพิ่มไดรฟ์เครือข่ายให้กับ AMS

09-29-2021

ลิงก์

ผู้ดูแลระบบควรดําเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. ไปที่ https://ams.benq.com

2. เข้าสู่ระบบโดยใช้บัญชีผู้ดูแลระบบ BenQ

     แดชบอร์ด BenQ AMS จะปรากฏขึ้น

3. ที่เมนูด้านซ้าย ให้คลิก User Management (การจัดการผู้ใช้)

    หน้าจอ User List (รายชื่อผู้ใช้) จะปรากฏขึ้น

4. คลิก SET UP NETWORK DRIVE (ตั้งค่าไดรฟ์เครือข่าย)

    หน้าต่างไดรฟ์เครือข่ายจะปรากฏขึ้น


5. คลิก ADD (เพิ่ม)

    หน้าต่าง Add Network Drives (เพิ่มไดรฟ์เครือข่าย) จะปรากฏขึ้น

6. ระบุข้อมูลต่อไปนี้

Field

Description

Field

Drive Name

Description

This is the drive name the users will see under Network Drives.

Field

Domain Name

Description

This field is optional depending on your network setup.

Field

URL

Description

This is the URL you can use to access the network drive.

 

7. คลิก ADD (เพิ่ม)

    ไดรฟ์ที่เพิ่มใหม่จะปรากฏในรายการ

8. เลือกไดรฟ์ จากนั้นคลิก APPLY (นําไปใช้)

    ผู้ใช้สามารถเข้าถึงไดรฟ์โดยใช้ AMS ในจอแสดงผลใดก็ได้ในเครือข่าย

    สําหรับรายละเอียด โปรดดูที่วิธีการเข้าถึงไฟล์จากไดรฟ์เครือข่ายเฉพาะที่

 

รุ่นที่รองรับ

Account Management System, RP6502, RP7502 จอสัมผัสอัจฉริยะเพื่อการศึกษา ขนาด 75 นิ้ว ที่สามารถป้องกันเชื้อโรค, RP8602 86” 4K UHD Education Interactive Flat Panel, CP8601K, CP6501K, RE6501 65” Education Interactive Display, RE7501 75" Education Interactive Display, RE8601 86" Education Interactive Display, RE9801, RP6502 ไวท์บอร์ดอัจฉริยะ/ บอร์ดดิจิทัลสำหรับองค์กร ขนาด 65 นิ้ว, RP7502 | 4K UHD ไวท์บอร์ดอัจฉริยะ/ บอร์ดดิจิทัลสำหรับองค์กร ขนาด 75 นิ้ว, RP8602, RM6503, RM7503, RM8603 จอสัมผัสอัจฉริยะเพื่อการศึกษา ขนาด 86 นิ้ว ที่สามารถป้องกันเชื้อโรค

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?