เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

ฉันจะอัปเดตเฟิร์มแวร์แบบไร้สาย (Over The Air, OTA) ด้วยตนเองได้อย่างไร

09-27-2021

โปรดดูวิดีโอช่วยสอนที่ให้คำแนะนำแบบเป็นขั้นตอนในการอัปเดตเฟิร์มแวร์ผ่านอินเทอร์เน็ตและแฟลชไดรฟ์ USB สำหรับจอแสดงผลอัจฉริยะของ BenQ ซีรีส์ RM01K ลิงก์

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?