เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

ฉันจะอัปเดตเฟิร์มแวร์แบบไร้สาย (Over The Air, OTA) ด้วยตนเองได้อย่างไร

09-27-2021

สําหรับจอแสดงผลอัจฉริยะของ BenQ: ซีรีส์ CP8601K, CP6501K, RP6501K, RP7501K, RP8601K, RM02K

สําหรับป้ายดิจิทัลของ BenQ: ซีรีส์ ST01K, SL02Kโปรดดูวิดีโอช่วยสอนที่ให้คำแนะนำแบบเป็นขั้นตอนในการอัปเดตเฟิร์มแวร์ผ่านอินเทอร์เน็ตและแฟลชไดรฟ์ USB ลิงก์

รุ่นที่รองรับ

CP8601K, RM5502K, RM6502K, RM7502K, RM8602K

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?