เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

สามารถปิดไมโครโฟนในตัว DVY32 และใช้เฉพาะกล้องในตัว DVY32 เท่านั้น แต่ใช้ไมโครโฟนภายนอกได้หรือไม่

07-01-2021

ได้ คุณสามารถเลือกไมโครโฟนภายนอกผ่านวิดีโอ หรือซอฟต์แวร์การประชุมสัมมนาแทนไมโครโฟนในตัวที่อยู่ใน DVY32

รุ่นที่รองรับ

DVY32 Zoom™ Certified Smart 4K UHD Conference Camera

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?