เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

ฉันสามารถใช้สายเคเบิลที่ยาวกว่าเพื่อเชื่อมต่อกับกล้องได้หรือไม่

07-01-2021

ในทางทฤษฎีแล้วสามารถทำได้ แต่เราขอแนะนําอย่างยิ่งให้สายเคเบิลมีความสูงสุด 3 เมตร เพื่อให้แน่ใจว่ามีประสิทธิภาพสูงสุด ความยาวของสายที่เพิ่มขึ้นจะลดความเสถียรของสัญญาณอย่างมาก และส่งผลต่อฟังก์ชันการทํางานของกล้อง

รุ่นที่รองรับ

DVY32 Zoom™ Certified Smart 4K UHD Conference Camera

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?