เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

ทําไม Wi-Fi จะปิดการทำงานโดยอัตโนมัติหลังจากที่ฉันสลับแหล่งรับสัญญาณ

07-09-2021

เราขอแนะนําให้ใช้ดองเกิล Wi-Fi ผ่านพอร์ต USB ที่ด้านหลังของอุปกรณ์ ซึ่งได้ทำเครื่องหมายไว้แล้ว พอร์ต USB 3.0 อื่น ๆ ทั้งหมดไม่ได้จัดเก็บการตั้งค่า Wi-Fi และเพียงแค่ปรับการตั้งค่าตามแหล่งรับสัญญาณ ซึ่งนําไปสู่การรีเซ็ตสถานะ Wi-Fi พอร์ตที่กำหนดไว้โดยเฉพาะได้รับการออกแบบเพื่อให้การตั้งค่า Wi-Fi มีความเสถียร รูปถ่าย

รุ่นที่รองรับ

RP6502, RP6502 ไวท์บอร์ดอัจฉริยะ/ บอร์ดดิจิทัลสำหรับองค์กร ขนาด 65 นิ้ว, RP7502 จอสัมผัสอัจฉริยะเพื่อการศึกษา ขนาด 75 นิ้ว ที่สามารถป้องกันเชื้อโรค, RP7502 | 4K UHD ไวท์บอร์ดอัจฉริยะ/ บอร์ดดิจิทัลสำหรับองค์กร ขนาด 75 นิ้ว, RP8602 86” 4K UHD Education Interactive Flat Panel, RP8602

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?