เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

X-Sign มีพื้นที่ว่างในระบบคลาวด์เท่าใด

07-09-2021

ทั้งใบอนุญาตการใช้งานแบบพื้นฐานและแบบพรีเมียมจะให้พื้นที่จัดเก็บ 256 GB

รุ่นที่รองรับ

X Sign Broadcast

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?